Je nutné nainstalovat Flash player

Strategie společnosti

Zvyšování bezpečnosti jaderných elektráren musí mít trvale nejvyšší prioritu.

Společnost VÚJE Česká republika s.r.o. proto v souladu s touto premisou usiluje o neustálý rozvoj odborných dovedností a prohlubování teoretických a praktických znalostí svých zaměstnanců s cílem přispívat k posilování věrohodnosti jaderné energetiky v očích odborné i laické veřejnosti a tím i k efektivnímu uspokojování budoucích energetických potřeb moderní společnosti.

Aktivity společnosti VÚJE Česká republika s.r.o. se opírají o vysoce kvalifikované odborné znalosti, rozsáhlé dovednosti a praktické zkušenosti, které jsou nejlepším předpokladem pro dlouhodobě stabilní a kvalitní služby poskytované našim zákazníkům.

Hlavní prioritou managementu společnosti VÚJE Česká republika s.r.o. je spokojený zákazník. Z tohoto důvodu má společnost certifikován systém řízení kvality podle ČSN ISO 9001:2008, který pravidelně přezkoumává a neustále vylepšuje.

Česky English Russian

Energetické Třebíčsko

Naše firma se stala členem sdružení firem - Energetické Třebíčsko, které usilují o udržení kontinuity jaderného know-how v našem regionu.

energeticketrebicsko.cz

Změna sídla pražské pobočky VÚJE Česká republika s.r.o.

Od 1.7.2013 se pobočka Praha nachází na adrese

KONTAKT

Změna firemní e-mailové adresy!

Od 1.7.2013 je nefunkční adresa vujecr@nextra.cz. Tato je nahrazena adresou vujecr@vuje.cz.

BOZP, ergonomie, koncentrace látek v ovzduší

Vloženo upřesnění nabídky služeb naší firmy - vlevo na svislé liště

Naše služby

Vyhledat v textu

Odběrové zařízení

Informace o jednom z výsledků výzkumu a vývoje

Speciální odběrové zařízení pro přípravu vzorku rozpuštěných plynů

SIA

Byly vloženy informace o Systému inteligentních alarmů

Aplikace SIA analyzer