Blog

Pokud jste již rozhodnuti svěřit váš majetek do rukou specializované firmy, musíte mít předem jasno, co vše bude předmětem této služby. Stěhovací firma by měla znát rozsah práce, aby mohla stanovit přibližnou cenu, stejně tak vzdálenost obou míst při přepravě. Není nutné samozřejmě sdělovat přesný seznam stěhovaných věcí, ale přibližný počet a velikost domácích spotřebičů, nábytku, případně množství sbalených krabic byste měli znát. Některým firmám stačí k odhadu zhruba velikost bytu, u menších bytů do velikosti 2 + 1 obvykle postačí dva pracovníci, u větších bytů a rodinných domů se připočítává jeden nebo dva zaměstnanci navíc.
Co se týče celkové ceny, ta se stanovuje buď pevnou sazbou za kilometr, anebo sazbou hodinovou, většinou se však jedná o ceny smluvní po vzájemné dohodě. Stěhováci bývají velmi vstřícní a ochotní, a to i s ohledem k tomu, o jak namáhavou práci se jedná.papírové krabice pro stěhování.png

Nenechávejte stěhování na poslední chvíli

Velmi důležitá je včasná rezervace termínu, ta bývá nejčastějším kamenem úrazu, zvláště v Praze. Stěhování Praha 3 tedy vyžaduje alespoň třítýdenní předstih, v ideálním případě pět týdnů. Včasné plánování termínu je také důležité proto, aby měly obě strany dostatek manipulačního prostoru pro případné změny a dotazy a také pro včasné rozhodování při balení věcí, nábytku, domácích spotřebičů, jeho montáže atp. Předem se musí také hlásit velmi objemné a těžké předměty, jako jsou trezory, klavíry, starožitný nábytek a stroje a zařízení o hmotnosti nad 100 kg.
Zajistěte si včas dostatek balicího materiálu a papírové krabice plňte s rozvahou, nesmí být přetížené a jejich hmotnost by neměla přesahovat 20 kg.auto veterán s papírovými krabicemi.jpg
Často se také zapomíná na zajištění parkovacího místa pro den stěhování, to je zvláště na území Prahy velmi důležité. A kvůli dobrým sousedským vztahům je také vhodné informovat spolubydlící v domě, zvláště sousedy, určité nepříjemnosti mohou vzniknout i s blokováním výtahu, dejte své stěhování vědět raději i formou vývěsky v domě.