Blog

 Na základě uvedených informací tedy můžeme i my odvodit, že Ministerstvo zemědělství muselo v této situaci zasáhnout. Nyní představilo sérii kroků, které by měli v boji s proti kůrovcem, pomoci. Protože se v brzké době očekává zhoršování situace nejen na Moravě. Mezi základní kroky patří možnost netěžit již suché kůrovcové stromy, kde už kůrovec neškodí a samozřejmě také v kooperaci s ministerstvem financí probíhá snaha o snížení sazby DPH na dřevo. Podle ministra zemědělství aktuálně totiž opatření nejsou dostatečná.

strom od lýkožrouta

Ministerstvo zemědělství tedy připravilo ve spolupráci se státními Lesy České republiky již zmiňovanou strategii boje proti lýkožroutu smrkovému.

Vzhledem k tomu, že lýkožrout se začíná rojit na jaře, je potřeba lesní zákony změnit tak, aby byl efektivní, protože v této chvíli rozhodně není. Podle ministra financí se v letošním roce nestihne vytěžit až osm milionů kubíků smrkového kůrovcového dřeva.
skácený strom

S kůrovcem se musí prioritně bojovat právě v tak zvaných nárazníkových zón. Kůrovec se totiž šíří z Moravy do dalších míst a nyní je ve hře i riziko, že se opravdu dostane například do středních Čech.

        Jednou z cest, jak napomoci v tomto boji, je samozřejmě možnost netěžit napadené dřevu, ze kterého kůrovec už vylétl.

        Druhou z cest je zvýšit odbyt kůrovcového dříví. Pakliže by se na tento odbyt snížila daň z přidané hodnoty z 15 na 10 procent, dá se předpokládat zvýšení poptávky po palivovém dříví, jehož cena se stále drasticky propadá.

        Třetím významným krokem má být navýšení dotace na obnovení lesů, kdy se objem financí zvedne z 630 milionů na 1,5 miliardy ročně. To by znamenalo, že místo 550 korun bude na jeden hektar dotace činit 1000 korun.

        Krok, který by určitě také pomohl a je mezi zvažovanými opatřeními, je zkrácení termínu na povinné zalesňování pozemků. V tuto chvíli totiž platí dva roky, ale podle aktuální situace by bylo třeba ho zkrátit.

Tato kalamita ovlivňuje také hospodaření Lesů ČR, které tak musí také přistupovat k dalším opatřením, aby došlo k nějakým razantnějším úsporám. Snížení výdajů na marketing, IT i investice musí být až o jednu miliardu korun nižší. Takto uspořené částky pak půjdou právě na obnovu lesních porostů a boj proti lýkožroutovi.