Blog

Koupě nemovitosti je jistě velkým životním krokem pro každého z nás, jelikož se jedná o výraznou investici. Jak nájem, tak koupě bytu s sebou nesou spoustu výhod, ale na druhou stranu i řadu nevýhod. Pojďme se společně podívat na to, jaké to jsou a jaká varianta je tou nejlepší pro vás.

bytový dům

Vlastnictví zavazuje

Na tuto starou zásadu z římského práva je nutné myslet při koupi nového bytu. Koupě nemovitosti může být skvělou investici do budoucna, ze které bude dále třeba jen profitovat. Úplně stejně to však může být naopak. Jestliže si koupíte byt, je nutné se o něj také dále starat. Některé opravy se mohou šplhat až do řádů sta tisíců. Proto při prohlídce bytu vždy velice dobře a pečlivě prozkoumejte jeho stav. Rovněž není od věci přizvat na prohlídku odborníka, jež vám poskytne profesionální názor na stav věci. Předejte tak následnému zklamání a reklamačnímu procesu, který může být někdy velice zdlouhavý a náročný.

Vysoké ceny nájmu

Tento bod se odvíjí především od toho, o jakou lokalitu se jedná. Jestliže hledáte bydlení v městech jako je Olomouc, Praha či Brno, připravte se na opravdu vysoké částky nájemného. Jestliže plánujete pobývat v bytě dlouhodobě, potom pro vás nájem pravděpodobně nebude tou pravou variantou, jelikož ve většině případech se jednotlivé měsíční částky budou rovnat splátkám hypotéky. V této situaci zvažte, zda nedosáhnete se svými příjmy například na hypotéku na družstevní byt.

pokoj v bytě

Pronajatý byt méně starostí?

Dle zákon budete mít jako nájemce povinnost starat se o byt jako řádný hospodář, což znamená provádět v bytě pouze běžné opravy a starat se o věc tak, aby zkrátka nedocházelo k jejímu nadměrnému opotřebovávání a poškozování. Veškerá ostatní údržba je povinností pronajímatele. Takto zní teorie, praxe je mnohdy naprosto odlišná. Tento bod se odvíjí primárně od osoby vlastníka bytu. Pokud se však rozhodnete pro nájem, potom je dobré seznámit se s veškerými právy, které vám dle občanského zákoníku náleží