Blog

Pytel s pískem je velmi široký pojem. Může být říční, kopaný, prosetý, plný stavebních sutin vhodný do betonových základů nebo na stavbu chodníku před domem. S pískem můžete obsypávat záhony nebo jej přidávat do substrátu pro sukulenty. Ale existují i speciální materiály, s nimiž uspějete u filtračních zařízení.

plavecký bazén

Jaký pytel písku si vybrat

Písek do filtrace může pocházet z mořského dna, může být dovezen z evropských i mimoevropských zemí a může být vytěžen třeba na Třeboňsku, ale v zásadě by měl splňovat několik kritérií. Čím je účinnost pískové filtrace podmíněna a kdy má šanci na úspěch?

Zrnka nesmí být vymletá – zkušenosti z praxe prokázaly, že zrnka písku ve filtrační nádobě nesmí mít zaoblené hrany. Mezi nimi by byly natolik velké mezery, že by tudy pod tlakem vodní masy nečistoty proklouzávaly a filtrování by nebylo dostatečně účinné. Ostrost hran je jedním z podstatných ukazatelů kvality filtračního písku. Zrnka se vlivem eroze v průběhu filtrování obrušují a po určité době (odhadem zhruba po dvou letech) se musí písek vyměnit.

venkovní bazén

Kromě ostrosti hran je nutné dodržet také velikost zrn, ta se doporučuje mezi 1,2 a 0,6 mm. Příliš velký rozměr by nefiltroval dostatečně a u velmi drobných zrníček by zas docházelo ke snížení výkonu čerpadla a propustnosti vody skrze filtrační médium.

A kam ho vysypat, až doslouží

Po dvou až třech koupacích sezónách se začne výkon filtrace snižovat a to je čas, dát filtrační náplni „s Bohem“. Budete mít před sebou hromádku materiálu a budete si pokládat všetečnou otázku „kam s ním?“ Ale nebojte, nebude to taková anabáze, jako s vyjetým automobilovým olejem v písni Ivana Mládka – písek z filtrace můžete klidně vysypat dětem na pískoviště, jak se o tom pan Mládek zmiňuje. Můžete jej nasypat i v zimě „před špitál na chodník“ podle textu zmiňovaného songu, jen s tím rozdílem, že pacientům zabrání v pádu a nebude to ona „slavná klouzačka“, která text Mládkovy skladby tak proslavila.