Blog


Asi není třeba říkat, že bez elektřiny si již život prakticky neumíme představit. Pohání prakticky všechny naše přístroje, a zatímco mnozí z nás si dovedou představit život bez televize či dokonce počítače nebo internetu, bez lednice a mrazáku v parném létě dokáže vydržet skutečně jen málokdo.

To ovšem neznamená, že bychom se nesnažili účty za elektřinu nějakým způsobem snížit. Přeci jen, asi nikdo z nás je neplatí rád. Naštěstí máme v tomto směru hned několik možností.

elektrikar4

Tou asi nejlepší je v současné době nákup nejrůznějších úsporných spotřebičů a celkové omezení spotřeby elektřiny. To však není vždy možné. Proto se někteří lidé rozhodli, že se tomu vyhnou tak, že si elektřinu budou vyrábět sami.

Jednou z možností je pak koupě některého z domácích generátorů. Zde je však nutné si uvědomit, že i on potřebuje palivo, a to nemusí být zrovna nejlevnější. Je tedy nutné si spočítat, zda se nám to skutečně vyplatí.

Mnohem oblíbenější možností bylo ještě před několika lety využití solární energie. To mělo tu výhodu, že zde nebylo žádné palivo potřeba – zkrátka upevníme panely na střechu či jiné místo, kam hodně svítí Slunce, a ony už nám budou proud vyrábět samy. Navíc přitom nevznikají zplodiny, takže je to i ekologické.

fotovoltaika1

To vše zní dobře, avšak ukázalo se, že jejich výkon není dostatečný na to, aby dokázaly pokrýt běžnou spotřebu. I proto se od nich upustilo. Dalo by se tedy předpokládat, že bude mít fotovoltaika prodej nižší, neboť si ji pořizuje méně lidí. A vzhledem k tomu, že panely na domech prakticky nevidíme, se můžeme ptát, zda se jim vůbec vyplatí je vyrábět. Avšak jak se ukazuje, i přes menší ústup je jejich objem prodeje stále velký. Proč?

Protože hlavním odběratelem nejsou soukromé osoby, nýbrž velké elektrárny. Asi každý z nás někdy po cestě viděl pole poseté solárními panely. A právě zde mají tyto firmy největší obrat. Nemusí se tedy bát, že zkrachují.