Blog

Když Tyrš s Fügnerem Sokol v roce 1862 zakládali, měli na paměti především řecký ideál zvaný kalokagathia. Tedy soulad ducha a těla. Teorii, že krása ducha jde ruku v ruce s krásou těla. Jejich tělocvičný spolek dbal proto nejen na fyzickou kondici a činnost, dnes bychom řekli, sportovní, nýbrž kladl důraz i na společenský, vlastenecký a duševní rozvoj jedince. Fair play, čestné jednání ve sportu i v soukromém životě, odvaha a odpovědnost, to je jen malý výčet velkých ideálů, které fenomén Sokol přinesl do vznikající československé společnosti.
Význam Sokola se plně projevil při vzniku republiky. Sokolský duch hrál významnou roli v protihabsburském odboji, v legionářských oddílech a po první světové válce se Sokolové uplatnili jako hrdí a spolehliví ochránci státních hranic a demokracie.
zkřížené nohy
Fašisté ani komunisté je nezničili
I přes odpor totalitních režimů k Sokolu a Sokolům a přes zákaz jejich činnosti, který je několik desetiletí provázel, se ideál sokolství z české společnosti nevymazal. Desítky zatčených a popravených Sokolů za fašistické diktatury ani stovky perzekvovaných a šikanovaných zastánců sokolství za komunistické vlády neodradily tento výjimečný spolek, aby se po sametové revoluci znovuobnovil na původních základech.
 
Sokol jde s dobou
I přes rozpačité počáteční hledání moderní identity v devadesátých letech se Sokol dnes řadí mezi tělovýchovné organizace, které jdou naproti moderním trendům. Není výjimkou, že při surfování po portfoliu činností na webech jednotlivých organizací narazíte na aktivitu, která sedí právě vám, vaší věkové skupině a vašemu naturelu.
kliky na silnici
Florbal, zumba, pilates, jóga, bojové sporty. Pro děti pak parkour, gymnastika, kolektivní hry všeho druhu.
Ačkoliv se stále méně setkáváme s pořadovými cvičeními, cvičením na nářadí, názvoslovím apod., ačkoliv tyto tradiční disciplíny ustupují těm více atraktivním, sokolští cvičitelé (kteří se čím dál častěji rekrutují z řad mladých lidí) jsou stále nositeli ideálů jako je fair play, čestnost, vlastenectví, statečnost a fyzická zdatnost, a tyto ideály předávají především dětem podobně jako první sokolové před více než 150 lety.