Blog


O tom, že lidé chodí na filmy stále ménÄ›, není pochyb. Je vidÄ›t, že filmový průmysl stagnuje. JistÄ›, najde se pár výjimek, avÅ¡ak pravdou je, že naprostá vÄ›tÅ¡ina nyní vydávaných filmů není niÄím výjimeÄná, a naopak slouží pouze k tomu, aby zaútoÄila na nejnižší pudy diváka. A to vÅ¡e za úÄelem generování zisku.

 

natáÄení filmu

 

V první Å™adÄ› je to využívání již známých znaÄek, aÅ¥ již v podobÄ› pokraÄování, rebootů, nebo remaků. StaÄí se jen podívat a vidíme, že naprostá vÄ›tÅ¡ina produkce spadá to jedné z tÄ›chto kategorií. Je to samozÅ™ejmÄ› z dobrého důvodu – filmaÅ™i, tedy spíše filmová studia, dnes sází na jistotu. DobÅ™e vÄ›dí, že známá znaÄka pÅ™itáhne do kina diváky, aÅ¥ už film bude dobrý Äi nikoliv. Jsou to v podstatÄ› téměř jisté peníze.

 

PodobnÄ› je tomu u opakování žánrů. To vidíme nejen v kinech, ale také v televizi. Není náhoda, že je tolik superhrdinských filmů, ani to, že v televizi dávají v podstatÄ› neustále detektivky. Zkrátka velmi dobÅ™e vÄ›dí, co diváky zajímá, a jak je pÅ™ilákat do kina Äi k televizním obrazovkám.

 

filmová promítaÄka

 

S tím souvisí i to, že jsou mnohdy prioritou efekty nad příbÄ›hem. Mnohdy se zdá, že je cílem ukázat, co vÅ¡e dnes poÄítaÄová animace dovede, spíše než odvyprávÄ›t kvalitní příbÄ›h s dobrými herci. To je samozÅ™ejmÄ› pochopitelné, neboÅ¥ dnes se snaží, aby filmy byly cílené na co nejÅ¡irší publikum. Musí být tedy takové, aby zaujalo každého – a to se nejlépe udÄ›lá právÄ› vizuály.

 

K tomu samozÅ™ejmÄ› patří i využívání souÄasných trendů, a to i v případÄ›, že vyvolávají kontroverzi. StaÄí jen vzpomenout na obsazování herců tmavé pleti do role, kterou původnÄ› hrály bílé osoby. JistÄ›, nemusí to sedÄ›t ani zdaleka každému. Hlavní ovÅ¡em je, že se o onom filmu díky tomu mluví. A Äím více se o nÄ›m mluví, tím více lidí se na nÄ›j půjde podívat, a tím více také vydÄ›lá. A to je hlavním cílem každého filmového studia.