Blog

Při pravidelném měření hodnot bazénové vody můžete zjistit, že její parametry nejsou ideální ke koupání. Co v tomto případě dělat? Většinou se bude jednat o nutný zásah, kterým je snížení pH v bazénu.

odraz

  • Aby byla voda naprosto nezávadná a vhodná i pro malé děti nebo plavce s některým kožním problémem, je zapotřebí, aby se hodnoty pH pohybovaly od 6,8 do 7,5.

Tyto hodnoty se snižují i v případě využívání salinizačních jednotek, které slouží k úpravě nejen bazénové vody.

  • Při elektrolytickém rozkladu slaného roztoku se totiž hodnota pH samovolně zvyšuje.
  • Stejný efekt může nastat i v případě masivního výskytu nežádoucích a nebezpečných zelených nebo i hnědých řas.

V tomto případě se nedoporučuje žádná prodleva.Naopak, je zapotřebí okamžitý zásah, jinak by mohlo dojít k znečistění takovým způsobem, že by se voda už nedala zachránit.

průtok

Hodnoty bazénové vody jsou důležité

Chceme-li snížit hodnotu pH na ideální stav, pak lze jednoduše použít přípravek pH mínus, který se vyrábí ve dvou variantách.

  • Buď v kapalné podobě nebo v granulované (sypké).

Používání je velice jednoduché a vždy je zapotřebí se řídit doporučením výrobce.

  1. Granulovaný přípravekse rozpustí v pitné vodě a následně se vzniklý roztok vlije do bazénu.
  2. Pokud máte přípravek tekutý, použití je naprosto stejné.
    • Potřebná dávka se rozmíchá v pitné vodě s vlije do bazénové vody.

V obou případech se doporučuje kontrola pH za dvanáct až čtyřiadvacet hodin. Pokud se hodnota pH nedostala na požadovaný interval, pak je nutné celý proces zopakovat. Kromě samotných hodnot pH je také možné změřit zároveň i hodnoty aktivního kyslíku, bromu nebo chloru. Díky tomu, že je možné do těchto testerů koupit náhradní náplně, snižují se do budoucna i náklady.

  • Měření důležitých hodnot bazénové vody je nutné zejména pro ochranu našeho zdraví.