Blog

Jednoduchá klasika

Osvědčený a spolehlivý způsob, jednoduchý i z hlediska výroby a montáže, jsou schodnicová schodiště. Základ nosné konstrukce tvoří dvě boční šikmé traverzy či trámky (schodnice), na které se instalují vodorovné stupně. Schodnice jsou nejčastěji dvě, obě na koncích stupňů, případně je možné podepřít stupně jen jednou schodnicí (uprostřed) a stupně instalovat na koncích do vyzdívky v objektu.

venkovní schodiště

Z konstrukčního hlediska je postup výroby snadný a rychlý, např. ve srovnání se samonosným schodištěm, které je náročné na výpočet statických i dynamicky působících sil. Tato řešení také patří k levnějším.

Stupně i schodnice se zhotovují ze dřeva nebo z kovu, případně ve vzájemné kombinaci, schodnice mohou být pod stupni kryté, anebo otevřené, vždy záleží na dohodě a volbě architektonického řešení.

Točitá a vřetenová

Velké oblibě se těší točitá schodiště, ta se obtáčí kolem středového sloupku, zpravidla kruhového průřezu a mohou být umístěna libovolně v prostoru. U vřetenového schodiště se jednotlivé stupně kotví z obou stran do zdiva, které nemusí mít striktně kruhový průřez, může jít např. o mnohoúhelník. V každém případě jde o velmi nápadný, až dominantní estetický prvek v objektu a tedy velice záleží na volbě materiálu a povrchové úpravě stupňů, nosných částí a zábradlí.

vřetenové schodiště

Visutá a samonosná

Obě řešení působí až luxusním dojmem a mohou vzhledově „zvednout“ vzezření domu či mezonetového bytu na vyšší úroveň. Zatímco samonosná schodiště cena působí robustně a jde o konstrukci, která nevyžaduje opěrný bod, visutá tvoří pouze samostatné vodorovné stupně, zapuštěné do zdiva. Podmínkou je správný výpočet nosnosti ukotvení stupňů, kotví se totiž jen z jedné strany a jsou velmi namáhána na ohyb. Visuté stupně nemívají zábradlí a tím pádem se jedná o velmi odvážné řešení, které se nehodí do každého prostředí, např. pro rodiny s dětmi a seniory.